המרכז לגשטאלט יישומי 052-8134591

מהו גשטאלט

 

הגשטאלט הוא תפיסת עולם וגישה להנחיה ולטיפול הוליסטי וחווייתי, המאפשר לאדם להעלות את רמת המודעות העצמית,

לקחת בעלות ואחריות אישית על חייו ולהרחיב את יכולות הבחירה שלו.

ניתן לתרגם את המלה הגרמנית "גשטאלט" כתבנית או שלם מאורגן שנתפס כיותר מסכום חלקיו.

זו תיאוריה המסבירה איך אנשים מארגנים אינפורמציה ומשתמשים בה בהתייחסותם זה אל זה, אל עצמם ואל העולם.

גישת הגשטאלט פותחה על יד פריץ פרלס וממשיכי דרכו באמצע המאה העשרים כאינטגרציה של גישות פילוסופיות ופסיכולוגיות רבות:

פסיכולוגיה פרוידיאנית, רייכיאנית והומניסטית; פילוסופיה דיאלוגית, פנומנולוגית ואקזיסטנציאלית;

יחד עם גישות הלקוחות מתיאוריית-השדה ומהמזרח הרחוק.

תרפיית הגשטאלט מתמקדת בחווייה בהווה, ביחסי מטפל-מטופל, בהקשר הסביבתי והחברתי.

היא עוסקת באופנים בהם האדם (או הקבוצה או הארגון) בא במגע או נמנע מלבוא במגע עם עצמו ועם העולם סביבו.

הגשטאלט מייחד מקום מרכזי לקונטקט (מגע) ולקשיים בקונטקט

ודן באיכויות אלה כמימדים מקוטבים המחפשים שיווי משקל בתהליך של וויסות עצמי ודיאלוג.

עניינים-לא-סגורים מהעבר מובילים למחסומים במודעות ובכך מפריעים ליכולת לחוות את החיים במלואם ולמחסומים בקונטקט בהווה.

על פי הגישה, המטפל והמטופל הינם שותפים אקטיביים בתהליך המתרחש על רקע היחסים הדיאלוגיים הנוצרים ביניהם.

הגישה מדגישה את הכוחות של האדם ולא את הפתולוגיה, וניתנת ליישום בטיפול ובייעוץ פרטני, זוגי, קבוצתי וארגוני.

הטיפול בשיטת הגשטלט מתייחס לכל מה שקורה ב"כאן ועכשיו" בחדר הטיפול:

תחושות פיזיות, מחשבות, רגשות, מצב רוח, זיכרון שעולה לפתע כאילו משום מקום, עבודה עם חלומות וסימבולים ועוד...

הטיפול משלב לעיתים גם עבודה בתנועה, דמיון מודרך, סימולציה, ואימפרוביזציה.

הגשטאלט מתמקד במהות האדם ובדרך בה חוויות העבר וההתנסויות שצבר בחיים מוצאים את ביטויים בהתנהגותו בהווה.

 

 

 

לקבלת עדכונים ומידע מקצועי