המרכז לגשטאלט יישומי 052-8134591

חדשות המרכז לגשטאלט ישומיקורסי קיץ בגשטאלט בחודש יולי תתקים סדנת גשטאלט על "כאן ועכשיו" והכוח שלו להתמודד עם תקיעות בתהליך השינוי הסדנה, הינה בת שני מפגשים. ובשני מיקומים שונים. ראשון לציון וכפר סבא. הסדנה היא פרי שיתוף פעולה עם מכון אדלר. פרטים נוספים בטלפון : 052-8134591 ובקישור זה

חיפוש באתר

קטגוריות - הבלוג של יעל

קישורים

Contents of The Gestalt Therapy

ד"ר טליה בר יוסף לוין

מאמרים בנושא הגשטאלט - אתר מאמרים

מקורות תיאורטיים של תרפיית הגשטאלט

סילס,ש., פיש. ס., לאפורת', פ,. ( 1995). ייעוץ על פי תיאוריית הגשטאלט, הוצאת אח , קרית ביאליק. פרק ראשון עמ' 11 – 21.

Brownell, P., (2010). Gestalt Therapy A Guide to Contemporary Practice, Springer Publishing Company, New York, Chapters 2, 3, pp. 21 – 41.

Boccian. B., (2010). Fritz Perls in Berlin, 1893 – 1933, Verlag Andreas Kohlage, Bergisch Gladbach.

Ginger, S., (2007). Gestalt Therapy The Art Of Contact, Karnac Books Ltd., London. Chapters 1,3,4,5, pp.1 – 38.

Clarkson, P., Mackewn, J., (1993). Fritz Perls, Sage Publications Ltd., Thousand Oaks, London, New Delhi.

Eyndade R. V., (1999). Buddhism and Gestalt, The Gestalt Journal Vol.22. (2), pp.89 – 100.

Kepner, J. I., (2008). Towards A More Deeply Enbodied Approach in Gestalt Therapy, Studies in Gestaly Therapy, Vol. 2 (2), pp. 43 – 56.

KobbP. M., Gorrell, J., Van De Riet, V., (1989). Gestalt Therapy Practice and Theory, Pearson Education Company, Upper Saddle River, NJ, chapter 1 pp. 1 – 20.

Stoehr, T., (1994). Here Now Next, Paul Goodman and the Origins of Gestalt Therapy, A Gestalt Institute of Cleveland Institute.

Suurmond, J. J., (1999). Beyond Buber: Gestalt Therapy in the Light of Levinas, The Gestalt Journal Vol.22. (2), pp. 65 – 87.

O'Leary, E., (1992). Gestalt Therapy Theory, Practice and Research, Chapman & Hall, London. Chapter 1 pp. 1 -8.

Woldt, A. L., Toman S.M, (2005).Gestalt Therapy History, Theory and Practice, Sage Publishing Inc. Thousand Oaks, London, New Delhi, Part 1: Foundations, pp. 3 – 80.

Wulf, R., (1998). The Historical Roots of Gestalt Therapy,  The Gestalt Journal Vol. 21 (1) pp. 81 -92.

Yontef, G., (2002). The Relational Attitude in Gestalt Theory and Practice, International Gestalt Journal, Vol .25 (1), pp. 15-35.

להעשרה

Arnold, W., (1999). The eclipse of Reason: Is Dialogue Meeting Dialectics A Myth? The Gestalt Journal Vol. 22. (1), pp. 37 – 44.

Bloom Dan, (2004)., The Emergence of Foundational Gestalt Therapy, International Gestalt Journal, Vol. 27 (1), pp. 97 – 109.

Knapp T., (1997) .Ralph F. Hefferline: The Other Gestalt Thrapist, The Gestalt Journal Vol. 20 (1), Spring , pp.121 – 135.

 


לקבלת עדכונים ומידע מקצועי