המרכז לגשטאלט יישומי 052-8134591

נהלי הרשמה

איזה יופי שהצטרפת לפעילות!!! מצפה לך חוויה מיוחדת, מלמדת ומעשירה.

הפעילות מתקיימת בקבוצה שמרקמה העדין נבנה בתשומת לב ובאיכפתיות. קבוצה שחבריה נוכחים, ובטוחים, מאפשרת חויית למידה טובה ומשמעותית.

על מנת לתת ליצור קבוצה עובדת, כתבנו את הסעיפים הללו עבור המשתתפים והמארגנים.

אנא קראו סעיפים אלה בתשומת לב. נתראה בקרוב

1. ניתן לבטל הרשמה לקורס/ לסדנה עד שבועיים לפני מועד פתיחתו ללא תשלום.

2. במידה ומשתתף ביטל הרשמתו לקורס בתקופת הזמן שבין שבועיים לפני הקורס עד 48 שעות לפני הפתיחה, הוא יחוייב בדמי הרשמה של 200 ש"ח.

3. ביטול הרשמה 48 שעות לפני תחילת הפעילות עד יום הפתיחה- המשתתף יחוייב בחצי מעלות הפעילות.

4. לאחר המפגש הראשון לא יינתנו החזרים כספיים. במידה והמשתתף לא יוכל להגיע להמשך הפעילות, תשמר לו זכותו להשתתף בפעילות דומה במשך שנה לאחר תאריך הביטול על בסיס מקום פנוי.

5. הנהלת המרכז שומרת על זכותה במקרים חריגים של התנהגות לא נאותה, לבטל השתפותו של משתתף בפעילות. במקרה זה, כספו יוחזר לו.

6. משתתף המבקש לבטל את השתתפותו יעשה זאת בכתב בלבד, פניות בע"פ, לא תתקבלנה.

לקבלת עדכונים ומידע מקצועי