המרכז לגשטאלט יישומי 052-8134591

מאמרים

שאלון- תפיסת ההצלחה שלי

האם היית רוצה לחיות עד 100

תאוריית הגשטאלט בטיפול בתנועה

יעל זרעוני

ברני סיגל

שירה רמון

מושגים ועקרונות מרכזיים בתרפיית הגשטאלט ד"ר נורית לוי
existentialism
תאמין רק למה שאתה רואה תומר פרסיקו
אסופת מאמרים Zadok Krou
על תרומתה המכרעת של תרפיית הגשטלט במיצוי בעיות בטיפול פסיכותרפי Zadok Krouz
לברור רעיון השלם המכלול בתרפיה האקזיסטנציאליסטית Zadok Krouz
לברור האחריות של האדם כתנאי לבריאותו הפסיכולוגית - מתוך התפיסה האקזיסטציאלית והגשטלטיאנית Zadok Krouz
יתרון גישת הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית לעיקרון הפנומנולוגי לעומת ההסבר הסיבתי Zadok Krouz
הקוטביות כיתרון הסגולי של התבונה וכמקור עוצמה רגשית בטיפול האקזיסטנציאליסטי והגשטלטיאני Zadok Krouz
הקוטביות כטיפול פסיכולוגי שיטתי לקראת שלמותו של אישיות האדם Zadok Krouz
המפתח בטיפול האכזיסטנציאלסטי להגיע לשלווה ולמשמעות עמוקה בחיי האדם Zadok Krouz
הטיפול ההוליסטי Zadok Krouz

איך אדם מגלה מה מפריע לתפקודו לפי מודל האמת האוביקטיבית בתרפיית הגשטאלט

Zadok Krouz

על שלב "המוכנות לפיצוץ" בתרפיית הגשטלט  (The Implosive)- התנסות חוויתית

Zadok Krouz

The Relational Attitude in Gestalt Therapy Theory and Practice

Gary Yontef

הדיאלוג ככלי אבחוני ד"ר צביקה תורן
חשיבה מחדש: קבוצות גשטאלט גישה פנומנולוגית ד"ר צביקה תורן
טיפול בגשטאלט - אמנות המגע ד"ר צביקה תורן
הנכונות להודות בטעות- מחשבות ראשונות על אינטרפרטציה והבנה בטיפול בגשטאלט ד"ר צביקה תורן
Francesetti-Gecele Psychopatology and Diagnosis ד"ר ג'יאני פרנצ'סטי
רקע היסטורי להתפתחותה של תאוריית הגשטאלט ד"ר נורית לוי
טיפול בילדים עם הפרעות קשב עדית לוי
עקרונות התפיסה בגשטאלט
פוטותירפיה: הצילום והתצלום ככלים טיפוליים ד"ר צביקה תורן
צילומים ותצלומים (פוטו-תרפיה) בעבודה קבוצתית ד"ר צביקה תורן
עניינים לא גמורים
פסיכופתולוגיה במונחי תרפיית הגשטאלט ד"ר אבי גורן בר
יישום עקרונות תרפיית הגשטאלט הקלאסית עם חולים פוסט פסיכוטים ד"ר אבי גורן בר
Gifted children and Gestalt Tali Mirkin
THE UNITY OF THE SENSES Erich M. von Hornboste
SOME ASPECTS OF THE PHENOMENOLOGY OF THE PERSONALITY Mary Henle
On the Structure of the Unconscious Kurt Koffk
אסופת מאמרים 1
אסופת מאמרים 2
Somatic-Experiential Sex Therapy A Body -Centered Gestalt Approach to Sexual Concerns Stella Resnick P.H.D
A GESTALT THERAPY APPROACH TO SHAME AND SELF-RIGHTEOUSNESS THEORY AND METHODS Richard G. Erskine
The Official Journal of the Association for the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT) An International Community
Six Key Approaches to Counselling and Therapy Richard Nelson-Jones
Field Theory Malcolm Parlett
INSIGHTS FROM PSYCHOANALYTIC SELF PSYCHOLOGY AND INTERSUBJECTIVITY THEORY FOR GESTALT THERAPISTS Lynne Jacobs, Ph.D
Gestalt Therapy- book בעריכתה של ד"ר טלי בר יוסף
אני ואתה בובר
שאלון ניתוח פגישה
בואו נשחק- עקרונות הגשטאלט החזותיים

לקבלת עדכונים ומידע מקצועי